FREE SHIP D1, D3, D4, D5 and Phu Nhuan Dist. for order above 1.000.000 VND
0 Cart
Added to Cart
  You have items in your cart
  You have 1 item in your cart
  Total
  Check Out Continue Shopping
  EnglishTranh Việt Nam

  Latest News

  View The Blog
  #Sonicetalks: Cassandra nói về niềm đam mê dành cho xi măng...
  #Sonicetalks: Cassandra nói về niềm đam mê dành cho xi măng...

  Hãy kể đôi nét về bản thân và công việc của bạn đi: (tôi sẽ đính kèm thêm thông tin cá nhân của bạn vào)


  Tôi là Cassandra Kellam (Earthling), và tôi yêu thích công việc tạo hình. Tôi thấy sẽ tốt hơn hết hơn khi công việc tạo hình có thể mang lại những sản phẩm thiết thực, ví dụ như các khay đựng xà phòng này, mà tôi không chắc rằng chỉ có một mình tôi đang làm.

  Read more